2 เมตรเงินสะท้อนแสงอาทิตย์ฟิล์มหน้าต่างกระดาษสติ๊กเกอร์กระจกเงาทางเดียว - INTL

คูปอง 2 เมตรเงินสะท้อนแสงอาทิตย์ฟิล์มหน้าต่างกระดาษสติ๊กเกอร์กระจกเงาทางเดียว – INTL

2 เมตรเงินสะท้อนแสงอาทิตย์ฟิล์มหน้าต่างกระดาษสติ๊กเกอร์กระจกเงาทางเดียว – INTL รายละเอียดสินค้า2 เมตรเงินสะท้อนแสงอาทิตย์ฟิล์มหน้าต่างกระดาษสติ๊กเกอร์กระจกเงาทางเดียว – INTL Specifications Material: PET Length: 2m Width: 50cm Thickness: 0.05?mm? Color: Silver Type: One Way Mirror Features 92% UV Rejection 15% Visible Light Transmittance 85% Total Solar Energy Rejected (TSER) Reduce glare, sun block effect. Help save energy costs and keep your rooms Read more…